Garanti beyanı

Yenilikçi ve ilerici bir şirket olarak ürünlerimizin kalite ve güvenilirliğine büyük önem veriyoruz. Portföy ürünlerimiz sıkı kalite kontrollerine tabidir. Bir ürünün beklenenin tersine sorunsuz çalışmaması veya kusurlu olması durumunda aşağıdaki garanti beyanı temelinde gönüllü üretici garantisi veriyoruz.

Trio Lighting Group* tüketicilere karşı TRIO/REALITY serisinden sabit monteli LED‘lere sahip olan ve 01.04.2017 (satın alma tarihi) tarihinden sonra satın alınmış olan tüm lambalar için 5 yıllık gönüllü LED fonksiyon garantisi ve 01.04.2017 tarihinden önce satın alınmış sabit monteli LED‘lere sahip lambalar için 3 yıllık gönüllü LED fonksiyon garantisi vermektedir. Bu üretici beyanı kapsamında „Tüketici“, bir TRIO veya REALITY ürününün sahibi olan ve bu ürünü tekrar satmak veya kendi ticari ya da serbest mesleki faaliyeti kapsamında üçüncü kişiler için tesis etmek için satın almamış olan her bir gerçek veya tüzel kişidir. „İlk nihai tüketici“, ürünü yetkili bir bayiden ya da başka bir gerçek veya tüzel kişiden ilk satın alan ve ürünü kendi ticari veya serbest mesleki faaliyeti kapsamında tekrar satan veya tesis eden tüketicidir.

Garanti süresi

Gönüllü LED fonksiyon garantisi yukarıda tanımlandığı gibi 5 veya 3 yıl olup ilk nihai tüketicinin satın aldığı gün ile başlar.

Garanti koruması

Gönüllü fonksiyon garantisi lambanın sorunsuz yanma fonksiyonunu ve elektronik bileşenlerin işlevselliğini kapsar.
Buradaki ölçüt, üretim sırasındaki bilimsel bilgi düzeyidir.
Sabit monteli LED‘leri olan lambalarda garanti edilen ve nizami yanma fonksiyonu için aşağıdaki kısıtlama geçerlidir: Tekniğin bilinen durumuna göre LED‘lerin ışık gücü kullanım ömrü sırasında azalabilir ancak aniden ortadan kalkmaz. Bu eskime süreci (düşüş) ilk etapta kristale olan termik yüklerden kaynaklanır ve LED teknolojisinde tamamen normal bir durum olarak sınıflandırılır. Burada kullanıma bağlı bir eskime söz konusudur.
LED‘lerin kullanım ömrü, ışık tekniği ile ilgili değerlerinin en az L70/B10 değerinde olduğu zaman doğrultusunda ölçülür veya saptanır. L70 tanımı, bir LED‘in ışık gücünün işletime alınmasından bu yana başlangıç değerinin %70‘ine düşmüş olduğunu ifade eder. Her LED birden fazla küçük LED modülünden oluşur ve B10 değeri, monte edilmiş LED modüllerinin %10‘unun bu değere ulaşmayacağını ifade eder. Bu LED‘ler, kullanım ömürleri dolduktan sonra yine de işlevsel haldedir ancak daha düşük bir güce sahiptir.
Bu da LED lambalarının ışık etkisinin kullanım ömrü sırasında yukarıda tanımlanan kapsamda azalmasının bilim ve tekniğin bilinen durumuna göre bir kusur teşkil etmediği anlamına gelir.

Garanti hizmetleri

Garanti süresi içinde ortaya çıkan bir kusur veya arıza durumunda garanti hizmeti, TRIO Lighting Group* şirketlerinin kendi takdirine göre tüketici için üründe ücretsiz bir onarım yapmasını veya aynı tür ve tipte bir ürünle değiştirmesini kapsar. İlgili lambanın hata bildirimi zamanında artık ürün programında bulunmaması durumunda TRIO Lighting Group* şirketleri muadili bir benzer ürünü teslim etmeye yetkilidir.

Garanti hakkı ve garanti belgesi

Garanti hakkı talebi sadece hata bildirimi satıcıya karşı doğrudan ve 2 yıl sonra TRIO Lighting Group* tarafına yazılı olarak yapıldığında geçerli olur. Bunun koşulu, üründeki kusurun tespit edilmesinden hemen sonra garanti süresi içinde derhal bildirim yapılmasıdır. Ayrıca ürünün nizami şekilde satın alındığına dair orijinal satış belgesi ve ilgili ürünün ibraz edilmesi de gereklidir. Bu nedenle ilgili satış belgelerinin garanti süresi sonuna kadar saklanması gerekir.

Garanti şartları ve garanti dışı durumlar

Tüm değiştirilebilir ampuller, bu şekilde satılan 2. tercih ürünler ve teşhir ürünleri garanti kapsamı dışındadır.
Garanti taahhüdü aşağıdaki şartlarda geçerlidir
• Ürünün nizami olarak kullanılması,
• Birlikte teslim edilen kullanım kılavuzuna göre kurulum kuralları ile besleme gerilimi ve ortam etkileri ile ilgili sınır değerlerine uyulmuş olması,
• Üründe eklenti, dönüştürme veya başka bir modifikasyonun yapılmamış olması,
• Ürünlerin bakım, temizlik ve işletimlerinin kullanım kılavuzuna göre yapılmış olması,
• İlgili norm ve düzenlemelere uygun olan zorunlu ampullerin kullanılmış olması,
• Ürünlerde nizami olmayan kullanım nedeniyle malzeme yüzeyinde kimyasal veya fiziksel etkilerin görülmesi, örneğin yanlış temizlik maddeleri veya keskin kenarlı nesneler ya da kırılma ya da şiddet etkileri nedeniyle meydana gelmiş hasarlar. Bunlardan kaynaklanan zararlar garanti kapsamı dışındadır,
• Satış belgelerinin değiştirilmemiş ya da okunmaz hale getirilmemiş olması.

Diğer hak talepleri

Bu üretici garantisinden bağımsız olarak, garanti durumunda yukarıda anılan garantinin talep edilmiş olup olmamasına bakılmaksızın tekeffül ve tüketici koruması ile ilgili yasal haklar kesinlikle kısıtlanmaz. Kasıt ve ağır ihmal durumunda ürün mesuliyet kanununa göre haklar da bu üretici garantisi nedeniyle kısıtlanmaz.

Bu garanti beyanı hakkında bilgi

* Anılan garanti hükümleri Trio Lighting Group‘a bağlı aşağıdaki şirketler için geçerlidir:
• TRIO Leuchten GmbH, Gut Nierhof 17 – D-59757 Arnsberg
• REALITY Leuchten GmbH, Gut Nierhof 17 – D-59757 Arnsberg
• TRIO International GmbH, Gut Nierhof 17 – D-59757 Arnsberg
• TRIO Lighting Ibèrica S.L., Avda. Corts Catalanes, 5-7 - 08173 Sant Cugat de Valles - Barcelona
• TRIO Lighting Italia s. r. l., Via Padre Giuseppe Masciadri 2 H - 22066 Mariano Comense
• TRIO Lighting Scandinavia Oy, Malmin raitti, rappu B - 00700 Helsinki
• TRIO Lighting Türkiye Ltd. Sti., Inönü Mahllesi Kayisdagi Caddesi Münüre is Merkezi. No. 28 K:2 D:2 - 34704 Atasehir - Istanbul
• ArnsbergerLicht, Inc., 18020 S. Figueroa Street, Gardena, CA 90248 Los Angeles - USA