Garancijska izjava

Kot inovativno in v prihodnost usmerjeno podjetje postavljamo v ospredje kakovost in zanesljivost naših izdelkov. Za vse artikle naše ponudbe izvajamo strogi nadzor kakovosti. Če določen artikel proti pričakovanjem ne deluje brezhibno ali ima pomanjkljivosti, potem na podlagi naslednje garancijske izjave ponujamo prostovoljno garancijo proizvajalca.

Skupina Trio Lighting Group* prevzema do potrošnikov za vse svetilke iz ponudbe TRIO/REALITY s fiksno vgrajenimi LED žarnicami, ki so bile kupljene po 01.04.2017 (datum nakupa) prostovoljno garancijo za delovanje LED žarnic, ki velja 5 let in za vse svetilke s fiksno vgrajenimi žarnicami LED, ki so bile kupljene pred 01.04.2017 prostovoljno garancijo za delovanje LED žarnic, ki velja 3 leta. „Potrošnik“ v smislu te garancije proizvajalca je vsaka fizična ali pravna oseba, ki je lastnica izdelka TRIO oz. REALITY in je izdelek pridobila, da bi ga prodala naprej ali ga inštalirala pri tretjih osebah v okviru svoje pridobitne ali samostojne poklicne dejavnosti. „Prvi končni potrošnik“ je tisti potrošnik, ki je kot prvi izdelek pridobil od pooblaščenega trgovca ali druge fizične ali pravne osebe, ki izdelek v okviru svoje pridobitne ali samostojne poklicne dejavnosti ponovno proda ali inštalira.

Garancijsko obdobje

Prostovoljna garancija za delovanje LED žarnic znaša kot predhodno navedeno 5 let oz. 3 leta in začne teči z dnem nakupa prvega končnega potrošnika.

Garancijsko varstvo

Prostovoljna garancija za delovanje vsebuje brezhibno svetenje svetilke in funkcionalno sposobnost elektronskih komponent.
Pri tem je merodajna znanstvena stopnja poznavanja v trenutku proizvodnje.
Za svetilke s fiksno vgrajenimi LED žarnicami velja glede zagotovljene in pravilne funkcije svetenja naslednja omejitev: po trenutnem stanju tehnike lahko zmogljivost LED žarnic v času njihove življenjske dobe popusti, vendar pa ne pride do nenadnega izpada žarnic. Ta proces staranja (degradacija) izhaja v prvi vrsti iz termičnih vplivov na kristal in se v tehnologiji LED izdelkov smatra kot popolnoma običajen proces. Pri tem gre za obrabo, pogojeno z uporabo.
Življenjska doba LED žarnic se meri oz. določa na podlagi trenutka, v katerem svetlobno tehnične vrednosti izkazujejo tako imenovano vrednost L70/B10. Opis L70 pomeni, da je svetlobna zmogljivost LED žarnice od prvega zagona padla na 70% izhodne vrednosti. Vsaka LED žarnica je sestavljena iz več manjših LED modulov in vrednost B10 opisuje, da 10% vgrajenih LED modulov te vrednosti ne dosega. LED žarnice so po poteku njihove življenjske dobe v celoti primerne za delovanje, vendar z zmanjšano sposobnostjo svetenja.
To pomeni, da popuščanje učinka svetenja LED žarnic v predhodno navedenem obsegu v času življenjske dobe ne predstavlja nikakršne pomanjkljivosti v skladu s trenutnim stanjem znanosti in tehnike.

Storitve garancije

V primeru pomanjkljivosti ali napake, ki nastopi v času garancijskega obdobja, obstaja storitev garancije v tem, da podjetje TRIO Lighting Group* po lastni izbiri izvede brezplačno popravilo izdelka za potrošnika ali pa nadomesti izdelek z izdelkom enake vrste in enakega tipa. V kolikor zadevna svetilka v trenutku prijave napake ni več v ponudbi, imajo podjetja skupine TRIO Lighting Group* pravico do dobave enakovrednega izdelka.
Koriščenje garancijskih storitev ne povzroča nikakršnega podaljšanja garancijskega obdobja in tudi ne nove garancije. Preostalo garancijsko obdobje, ki izhaja iz prvotnega garancijskega obdobja, velja tudi za nadomestni izdelek.

Pravica do garancije in dokazilo garancije

Pravica do garancijske storitve obstaja samo, če je prijava napake izvedena neposredno pri kupcu in po 2 letih neposredno pri skupini TRIO Lighting Group* v pisni obliki. Pogoj za to je takojšnja prijava po seznanitvi z napako izdelka v okviru garancijskega obdobja. Nadalje je potrebna predložitev originalnega računa o nakupu o pravilni pridobitvi izdelka, kakor tudi predložitev ustreznega izdelka. Ustrezne račune je treba zaradi tega hraniti do konca garancijskega obdobja.

Pogoji garancije in izključitev garancije

Iz te prostovoljne garancije za delovanje so izrecno izvzete vse zamenljive žarnice, vsi kot takšni prodani izdelki 2. izbire in predstavitveni vzorci.
Ta garancijska obveznost ima poleg tega tudi pogoj,
• da se izdelki uporabljajo v skladu z namenom,
• v skladu s predpisi za inštalacijo priloženih navodil za uporabo, in mejnimi vrednostmi oskrbovalne napetosti in okoljskih vplivov,
• da niso bile izvedene nikakršne dodelave ali predelave oz. druge spremembe na izdelkih,
• da so vzdrževanje, nega in delovanje izdelkov v skladu z navodili za uporabo,
• da so bile uporabljene tiste žarnice, ki zadostujejo ustreznim standardom in predpisom,
• da na površini izdelkov ni prišlo do nikakršnih kemijskih in fizikalnih delovanj, ki bi nastala zaradi nepravilne uporabe, na primer zaradi poškodovanja zaradi napačnih sredstev za čiščenje ali, ki bi bila povzročena z ostrimi predmeti, kakor tudi zaradi loma ali delovanja drugih naprav. Škoda, ki bi nastala zaradi tega, ni vključena v garancijo,
• dokumentov o nakupu ni dovoljeno spreminjati ali vplivati na njihovo berljivost.

Druge pravice

Neodvisno od garancije proizvajalca, ali se v primeru garancije uveljavlja predhodno navedena garancija ali ne, se pravice v zvezi z garancijo in varstvom potrošnikov v nobenem primeru ne omejujejo. Tudi pravice iz zakona o jamstvu za izdelke, v primerih naklepa ali grobe malomarnosti, se ne omejujejo s to garancijo proizvajalca.

Opomba v zvezi s to garancijsko izjavo

*Predhodno navedena garancijska izjava velja za naslednja podjetja, vključena v skupino TRIO Lighting Group:
• TRIO Leuchten GmbH, Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg
• REALITY Leuchten GmbH, Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg
• TRIO International GmbH, Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg
• TRIO Lighting Ibèrica S.L., Avda. Corts Catalanes 5-7, 08173 Sant Cugat de Valles, Barcelona
• TRIO Lighting Italia s. r. l., Via Padre Giuseppe Masciadri 2 H, 22066 Mariano Comense
• TRIO Lighting Scandinavia Oy, Malmin raitti, rappu B, 00700 Helsinki
• TRIO Lighting Türkiye Ltd. Sti., Inönü Mahlesi Kayisdagi Caddesi Münüre is Merkezi. No. 28
K:2 D:2, 34704 Atasehir, Istanbul
• ArnsbergerLicht, Inc., 18020 S. Figueroa Street, Gardena, CA 90248 Los Angeles - USA