Garantierklæring

Som et innovativt og fremtidsrettet selskap legger vi stor vekt på kvalitet og pålitelighet til våre produkter. Alle artikler i vårt sortiment gjennomgår en streng kvalitetskontroll. Hvis et produkt mot forventning ikke virker som det skal eller oppviser feil, tilbyr vi en frivillig produsentgaranti på grunnlag av etterfølgende garantierklæring.

Trio Lighting Group* gir en 5-års frivillig LED-funksjonsgaranti til alle kunder for alle lamper fra TRIO/REALITY sortimentet med fast installerte LED-er med kjøpedato f.o.m. 1.4.2017 (kjøpedato) og en frivillig 3-års LED-funksjonsgaranti for alle lamper med fast installerte LED-er med kjøpedato før den 1.4.2017. I denne produsentgarantien står uttrykket „forbruker“ for enhver naturlig og juridisk person som eier et TRIO hhv. REALITY-produkt og som ikke kjøpte dette for videre salg eller installasjon hos tredjepart innenfor en nærings- eller selvstendig yrkesvirksomhet. „Første sluttforbruker“ er den kunden som først kjøpte produktet fra en autorisert forhandler eller en annen naturlig eller juridisk person og som innenfor sin nærings- eller selvstendige yrkesvirksomhet selger eller installerer dette produktet videre.

Garantitid

Den frivillige LED-funksjonsgarantien er som tidligere nevnt på 5 hhv. 3 år og gjelder fra kjøpsdato til første sluttforbruker.

Garantivern

Den frivillige funksjonsgarantien gjelder lampens perfekte lysfunksjon, i tillegg til de elektroniske komponenters funksjonsdyktighet.
Herved er det aktuelle vitenskapelige kunnskapsnivået til produksjonstidspunktet avgjørende.
For lamper med fast installerte LED-er gjelder følgende begrensning mht. garantert og riktig lysfunksjon: Ifølge dagens aktuelle tekniske utviklingstrinn kan lysstyrken fra LED-er avta i løpet av levetiden, men slukner forøvrig ikke plutselig. Denne aldringsprosessen (degraderingen) kan i første rekke tilbakeføres til termisk innvirkning på krystall og kan anses som helt normalt i LED-teknologi. Det dreier seg her om bruksmessig slitasje.
Levetiden til LED-ene måles hhv. bestemmes ved hjelp av tidspunktet, som må ha en min. lysteknisk verdi på en såkalt L70/B10-verdi. Betegnelsen L70 betyr at lyseeffekten til en LED er falt til 70 % av utgangsverdien siden den ble tatt i bruk. Hver LED består av flere LED-moduler og B10-verdien indikerer at 10 % av brukte LED-moduler ikke oppnår denne verdien. Etter utgått levetid er LED-ene fremdeles helt funksjonsdyktige, forøvrig med nedsatt lysstyrke.
Det vil si at en redusert lyseeffekt til LED-lampen i den tidligere nevnte utstrekning innefor levetiden iht. nåværende utviklingstrinn innen vitenskap og teknikk ikke betyr noen mangel.

Garantiytelser

I tilfelle det oppstår feil eller mangler innenfor garantitiden, dekker garantiytelsen gratis reparasjon av produktet for forbrukeren hos et firma innen TRIO Lighting Group* som de velger, eller produktet erstattes av et produkt av samme slag og type. Såfremt den respektive lampen på feiltidspunktet ikke lenger finnes i sortimentet, har bedriftene innen TRIO Lighting Group* rett til å levere et lignende likeverdig produkt.
Garantiytelser fører verken til en forlengelse av garantitiden eller til at en ny garanti trer i kraft. Resten av garantitiden til opprinnelig garanti gjelder også for erstatningsproduktet.

Garantikrav og garantibevis

Krav på garantiytelse foreligger kun hvis feilen reklameres omgående skriftlig direkte overfor selger og overfor TRIO Lighting Group* innen 2 år. Etter feilen ble konstatert, forutsettes det at denne meldes fra om innen garantitiden. Videre må det fremlegges originalfaktura om korrekt kjøp av produktet, i tillegg til innlevering av respektivt produkt. De respektive kvitteringer må derfor oppbevares til utløp av garantitiden.

Garantibetingelser og utelukkelse fra garanti

Unntatt fra denne frivillige funksjonsgarantien er alle utskiftbare lyskilder, alt som selges som II. valg og demonstrasjonseksemplarer.
Betingelser for denne garantidekningen er dessuten at
• produktene ble brukt til tilsiktet formål,
• installasjonsforskriftene ble fulgt iht. vedlagt bruksanvisning, samt at grenseverdiene for forsyningsspenning og omgivelsesinnvirkninger ble overholdt,
• det ble ikke foretatt noen på- eller ombygninger hhv. andre modifikasjoner på produktene,
• vedlikehold, pleie og drift av produktene ble utført iht. bruksanvisningen,
• det ble brukt foreskrevne lyspærer som overholder respektive normer og foreskrifter,
• det ikke foreligger noen kjemiske eller fysikalske innvirkninger på produktets materialoverflate som ble forårsaket av feilaktig bruk, for eksempel skade på grunn av feil rengjørings- og vaskemidler eller spisse gjenstander, samt brudd- og maktpåvirkning. Skader som oppstod herved dekkes ikke av garantien,
• salgsdokumentene ble hverken endret eller gjort uleselige.

Andre krav

Uavhengig av produsentgarantien, om det fremsettes krav mot den nevnte garantien i garantitilfelle eller ikke, innskrenkes ikke de juridiske rettigheter med hensyn til garantiytelse og kundevern på noen måte. Også rettigheter ifølge produktansvarsloven, i tilfelle foresettelig eller grov uaktsomhet, innskrenkes ikke av denne produsentgarantien.

Henvisning til denne garantierklæringen

*Den forestående garantierklæringen gjelder for følgende bedrifter som tilhører TRIO Lighting Group:
• TRIO Leuchten GmbH, Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg
• REALITY Leuchten GmbH, Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg
• TRIO International GmbH, Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg
• TRIO Lighting Ibèrica S.L., Avda. Corts Catalanes 5-7, 08173 Sant Cugat de Valles, Barcelona
• TRIO Lighting Italia s. r. l., Via Padre Giuseppe Masciadri 2 H, 22066 Mariano Comense
• TRIO Lighting Scandinavia Oy, Malmin raitti, rappu B, 00700 Helsinki
• TRIO Lighting Türkiye Ltd. Sti., Inönü Mahlesi Kayisdagi Caddesi Münüre is Merkezi. No. 28
K:2 D:2, 34704 Atasehir, Istanbul
• ArnsbergerLicht, Inc., 18020 S. Figueroa Street, Gardena, CA 90248 Los Angeles - USA