Gamintojo garantijos deklaracija

Mes esame inovatyvi ir į ateitį orientuota įmonė ir mums labai rūpi mūsų produkcijos kokybė bei patikimumas. Visi mūsų asortimento produktai praeina griežtą kokybės kontrolę. Jei produktas staiga neveikia tinkamai arba turi defektų, mes siūlome savanorišką gamintojo garantiją pagal toliau pateiktą Garantijos deklaraciją.

Trio Lighting Group* garantuoja vartotojams, kad visiems TRIO/REALITY asortimento šviestuvams su stacionariai įmontuotais LED šviesos diodais, kurie buvo įsigyti nuo 2017 04 01 (pirkimo data), taikoma savanoriška LED šviesos diodų veikimo 5 metų garantija, o visiems šviestuvams su stacionariai įmontuotais LED šviesos diodais, kurie įsigyti iki 2017 04 01, taikoma savanoriška LED šviesos diodų veikimo 3 metų garantija. „Vartotojas“ pagal šią gamintojo garantiją yra kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo, kuris yra TRIO arba REALITY produkto savininkas ir jo neįsigijo turėdamas tikslą perparduoti kitiems arba vykdydamas komercinę ar savarankišką profesinę veiklą sumontuoti produktą tretiesiems asmenims. „Pirmasis galutinis vartotojas“ yra asmuo, kuris pirmas įsigijo produktą iš autorizuoto pardavėjo arba kito fizinio ar juridinio asmens, nuolat pardavinėjančio ar montuojančio šį produktą vykdydamas komercinę ar savarankišką profesinę veiklą.

Garantijos laikas

Savanoriška LED šviesos diodų garantija galioja, kaip pirmiau minėta, 5 arba 3 metus. Garantijos laikas prasideda produkto pardavimo pirmam galutiniam vartotojui dieną.

Garantijos apsauga

Savanoriška veikimo garantija apima nepriekaištingą šviestuvo apšvietimo funkciją, taip pat tinkamą elektroninių komponentų veikimą.
Šiuo atveju svarbiausia yra gamybos metu taikomos mokslo žinios.
Šviestuvams su stacionariai įmontuotais LED šviesos diodais, kalbant apie garantuotą ir tinkamą apšvietimą, galioja šis apribojimas: pagal dabartinį technikos lygį LED šviesos diodų galia tarnavimo trukmės laikotarpiu gali sumažėti, tačiau jie sugenda ne iš karto. Šis senėjimo procesas (degradacija) visų pirma vyksta dėl terminio poveikio kristalui ir LED technologijoje vertintinas kaip visiškai normalus. Šiuo atveju turime reikalo su naudojimo nulemtu nusidėvėjimu.
LED šviesos diodų tarnavimo trukmė matuojama arba nustatoma pagal laiką, kurio metu jų techninės apšvietimo vertės turi bent jau vadinamąjį L70/B10 rodiklį. Pavadinimas L70 reiškia, kad LED šviesos diodo apšvietimo galia sumažėjo iki 70% pradinės vertės nuo pradėjimo naudoti laiko. Kiekvienas LED šviesos diodas sudarytas iš keleto mažesnių LED modulių, o B10 dydis rodo, kad 10% sumontuotų LED modulių nepasiekia šios vertės. LED šviesos diodai pasibaigus tarnavimo trukmei dar yra visiškai tinkami naudoti, tačiau jų apšvietimo galia yra mažesnė.
Tai reiškia, kad LED šviesos diodų šviestuvų apšvietimo efektyvumo sumažėjimas iki pirmiau nurodytos apimties jų tarnavimo trukmės laikotarpiu pagal dabartinį mokslo ir technikos lygį nelaikomas trūkumu.

Garantijos galiojimo metu teikiamos paslaugos

Garantijos galiojimo laikotarpiu atsiradus trūkumui ar defektui, yra teikiama garantijos paslauga: TRIO Lighting Group* įmonės savo nuožiūra siūlo vartotojui nemokamą produkto remontą arba pakeičia jį kitu tos pačios rūšies ir tokio pat tipo produktu. Jei pranešus apie defektą tokio šviestuvo nėra asortimente, TRIO Lighting Group* įmonės turi teisę tiekti panašų tokios pat vertės produktą.
Garantijos galiojimo metu teikiamos paslaugos nepratęsia pradinės garantijos termino, taip pat nesuteikia naujos garantijos. Likęs pradinės garantijos terminas taip pat taikomas pakeistam produktui.

Garantinės pretenzijos ir patvirtinimas

Teisė gauti garantinio aptarnavimo paslaugą yra tik tada, jei apie defektus tiesiogiai pranešama pardavėjui ir po 2 metų raštu pranešama TRIO Lighting Group*. Tam būtina sąlyga ‒ sužinojus apie produkto defektą skubos tvarka pranešti garantijos galiojimo laikotarpiu. Taip pat būtina pateikti originalų pirkimo čekį apie tinkamą produkto įsigijimą, taip pat ir patį produktą. Todėl pirkimo čekius būtina saugoti iki garantijos galiojimo pabaigos.

Garantijos sąlygos ir išimtys

Ši savanoriška veikimo garantija pabrėžtinai netaikoma visoms keičiamoms apšvietimo dalims, visiems parduodamiems II rūšies produktams ir prezentacijų pavyzdžiams.
Be to, ši garantija galioja su sąlyga, kad
• produktai buvo naudojami pagal paskirtį,
• buvo laikomasi montavimo taisyklių pagal pridedamą naudojimo instrukciją, taip pat maitinimo įtampos ir aplinkos poveikio ribinių dydžių,
• nebuvo padaryti produkto konstrukcijos pakeitimai ar kitokio pobūdžio modifikacijos,
• produktų techninė priežiūra, remontas ir eksploatacija atlikta pagal naudojimo instrukciją,
• buvo naudojamos numatytos lempos, atitinkančios reikiamus standartus ir taisykles,
• ant produktų paviršių nėra cheminio ir fizinio poveikio, galinčio atsirasti dėl netinkamo naudojimo, žymių, pavyzdžiui, dėl netinkamai parinktų valymo priemonių ar aštriabriaunių daiktų, taip pat dėl įtrūkimo ar smūgio poveikio; dėl to atsiradusiems pažeidimams garantija negalioja,
• pardavimo dokumentai nebuvo nei pakeisti, nei tapę neįskaitomi.

Kitos pretenzijos

Ši gamintojo garantija, nepriklausomai nuo to, ar garantijos suteikimo atveju pasinaudota pirmiau minėta garantija ar ne, jokiu būdu neturi įtakos įstatymo numatytoms teisėms, susijusioms su pardavėjo atsakomybe ir vartotojų apsauga. Ši gamintojo garantija taip pat neapriboja teisių pagal Įstatymą dėl atsakomybės už gaminių kokybę tyčinių veiksmų ir grubaus aplaidumo atvejais.

Nuoroda dėl garantijos deklaracijos

*Pirmiau minėta gamintojo garantijos deklaracija taikoma šioms prie TRIO Lighting Group prisijungusioms įmonėms:
• TRIO Leuchten GmbH, Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg
• REALITY Leuchten GmbH, Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg
• TRIO International GmbH, Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg
• TRIO Lighting Ibèrica S.L., Avda. Corts Catalanes 5-7, 08173 Sant Cugat de Valles, Barcelona
• TRIO Lighting Italia s. r. l., Via Padre Giuseppe Masciadri 2 H, 22066 Mariano Comense
• TRIO Lighting Scandinavia Oy, Malmin raitti, rappu B, 00700 Helsinki
• TRIO Lighting Türkiye Ltd. Sti., Inönü Mahlesi Kayisdagi Caddesi Münüre is Merkezi. No. 28
K:2 D:2, 34704 Atasehir, Istanbul
• ArnsbergerLicht, Inc., 18020 S. Figueroa Street, Gardena, CA 90248 Los Angeles - USA