Garanciavállalási nyilatkozat

Innovatív és a jövőorientált vállalatként nagy hangsúlyt fektetünk termékeink minőségére és megbízhatóságára. Termékskálánk minden árucikkét szigorú minőségellenőrzésnek vetjük alá. Amennyiben egy termék az elvárásokkal szemben nem működik kifogástalanul, vagy valamilyen hibát mutat, önkéntes gyártói garanciát biztosítunk az alábbi garanciavállalási nyilatkozat alapján.

A Trio Lighting Group* a fogyasztókkal szemben a fix beépített LED-es TRIO/REALITY termékskála minden, 2017.04.01-je után vásárolt (vásárlás napja) lámpatestére vonatkozóan önkéntes 5 éves LED-működési garanciát, valamint a minden, 2017.04.01-je előtt vásárolt fix beépített LED-es lámpatestére vonatkozóan önkéntes 3 éves LED-működési garanciát vállal. Ezen gyártói garancia értelmében „fogyasztónak” számít minden természetes és jogi személy, aki egy TRIO- ill. REALITY termék tulajdonosa, és a terméket nem viszonteladás céljából valamint nem azért vásárolta, hogy azt kereskedelmi ill. független szakmai tevékenység keretén belül harmadik fél számára beszerelje. „Eredeti- és végfelhasználó” az a felhasználó, aki a terméket elsőként vásárolja meg egy hivatalos forgalmazótól, vagy más olyan természetes vagy jogi személytől, aki a terméket kereskedelmi ill. független szakmai tevékenység keretén belül tovább értékesítette vagy beszerelte.

Garanciális időszak

A fent megadottaknak megfelelően az önkéntes LED-működési garancia 5, ill. 3 évet jelent, és azzal a nappal kezdődik, amikor az eredeti- és végfelhasználó megvásárolta a terméket.

Garanciális védelem

Az önkéntes működési garancia a lámpatestek kifogástalan világítási funkcióját, valamint az elektromos alkotóelemek működőképességét foglalja magába.
E tekintetben a gyártás időpontjában fennálló tudományos ismeretek tekintendők mérvadónak.
A fix beépített LED-es lámpatestek tekintetében a garantált és rendeltetésszerű világítási funkcióra az alábbi korlátozások vonatkoznak: a technika jelenlegi állása szerint a LED-ek fényteljesítménye gyengülhet élettartamuk során, ezek mindenesetre nem hibásodnak meg hirtelen. Ez az öregedési folyamat (gyengülés) első sorban a kristályüveget ért hőmérsékleti behatásokra vezethető vissza, és a LED-technológiában teljesen normális jelenségnek számítanak. Ez esetben használattól összefüggő kopással állunk szemben.
A LED-ek élettartamát azon időpont segítségével számítják ki, ill. állapítják meg, amikor a lámpatest fénytechnikai értékei legalább egy úgynevezett L70/B10-értéket mutatnak. Az L70 megjelölés azt jelenti, hogy egy LED fényteljesítménye az üzembe helyezést követően a kiinduló érték 70%-ára csökkent. Minden LED több kis LED-modulból áll össze, a B10 érték pedig azt mutatja, hogy a beépített LED modulok 10%-a már nem éri el a fenti értéket. A LED-ek élettartamuk leteltét követően még teljes mértékben működőképesek, csak a fényteljesítményük csökkent.
Ezt azt jelenti, hogy a LED-lámpatestek fényhatásának fentiek szerinti gyengülése az élettartam során a tudomány és a technika jelenlegi állása szerint nem minősül hibának.

Garancianyújtás

A garanciális időszakon belül fellépő hiba vagy hiányosság esetén a garancia nyújtása azt jelenti, hogy a TRIO Lighting Group* vállalatai saját döntésük szerint végrehajtják a termék javítását, mely a fogyasztó számára nem jár semmilyen költséggel, vagy egy ugyanolyan fajtájú és típusú termékkel helyettesítik azt. Amennyiben a kérdéses lámpatest a hibabejelentés időpontjában már nem szerepel a termékválaszték között, úgy a TRIO Lighting Group* vállalatai jogosultak arra, hogy egy hasonló, egyenértékű terméket szállítsanak.
A garancianyújtás nem vonja maga után sem a garanciális időszak meghosszabbítását, és nem is léptet hatályba új garanciát. Az eredeti garanciális időszakból megmaradt fennmaradó garanciális időszak érvényes a cserélt termékre is.

Garanciaigény és garanciaigazolás

A garancia nyújtására vonatkozó jogosultság kizárólag abban az esetben áll fenn, ha a hibabejelentést közvetlenül az eladóval szemben, két év elteltével pedig a TRIO Lighting Grouppal* szemben érvényesítik. Ennek feltétele az, hogy a garanciális időszak során a termék hibáját azonnal jelenteni kell, miután arról tudomást szereztek. Ezen felül szükséges a termék jogszerű vásárlását igazoló eredeti nyugt, valamint a vonatkozó termék bemutatása. A megfelelő vásárlást igazoló nyugtát így a garanciális időszak végéig meg kell őrizni.

A garancia feltételei és a garancianyújtás kizárása

Jelen önkéntes működési garancia alól határozottan kivételt képez minden cserélhető világítóeszköz, minden másodosztályú termékként vásárolt árucikk és kiállítási darab.
Jelen garanciavállalás ezen felül az alábbi feltételekhez kötött:
• a termékeket rendeltetésszerűen kell üzemeltetni,
• a mellékelt használati útmutató alapján követni kell a szerelési előírásokat, továbbá be kell tartani a tápfeszültség és környezeti behatások határértékeit is,
• nem lehet semmilyen hozzá- és átépítést, ill. egyéb módosításokat végrehajtani a termékeken,
• a termékek karbantartásának, gondozásának és üzemeltetésének a használati útmutató szerint kell történnie,
• a vonatkozó szabványoknak és előírásoknak megfelelő előírt világítóeszköz kerültek felhasználásra,
• a termékeknél nincsenek olyan kémiai, fizikai behatások az anyagfelületen, melyek nem szakszerű használat következtében keletkeztek - például rossz tisztító- és takarítószer vagy éles pereműélű anyagok, valamint törési és fizikai behatások miatti károkozás. Az ennek következtében kialakuló károkra nem vonatkozik a garanciavállalás,
• az eladásról szóló dokumentumokat nem módosították, és nem tették olvashatatlanná.

Egyéb igények

Jelen gyártói garancia és garanciális esetben a fenti garancia igénybevételének megtörténte semmi esetre sem korlátozza a jótállásra és fogyasztóvédelemre vonatkozó törvényes jogokat. Gondatlanság vagy durva hanyagság esetén a termékfelelősségről szóló törvényben foglalt jogokat jelen gyártói garancia szintén nem korlátozza.

Garanciavállalási nyilatkozatra vonatkozó tájékoztatás

*A fent említett garanciavállalási nyilatkozat az alábbi, a TRIO Lighting Group-hoz kapcsolt vállalatokra vonatkozik:
• TRIO Leuchten GmbH, Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg
• REALITY Leuchten GmbH, Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg
• TRIO International GmbH, Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg
• TRIO Lighting Ibèrica S.L., Avda. Corts Catalanes 5-7, 08173 Sant Cugat de Valles, Barcelona
• TRIO Lighting Italia s. r. l., Via Padre Giuseppe Masciadri 2 H, 22066 Mariano Comense
• TRIO Lighting Scandinavia Oy, Malmin raitti, rappu B, 00700 Helsinki
• TRIO Lighting Türkiye Ltd. Sti., Inönü Mahlesi Kayisdagi Caddesi Münüre is Merkezi. No. 28
K:2 D:2, 34704 Atasehir, Istanbul
• ArnsbergerLicht, Inc., 18020 S. Figueroa Street, Gardena, CA 90248 Los Angeles - USA