Takuuehdot

Innovatiivisena ja tulevaisuuteen katsovana yrityksenä kiinnitämme erityistä huomiota tuotteidemme laatuun ja luotettavuuteen. Kaikki valikoimamme tuotteet ovat tiukan laadunvalvonnan alaisia. Siltä varalta, että tuotteemme ei vastoin odotuksia toimikaan moitteettomasti tai siinä on vikoja, annamme tuotteillemme vapaaehtoisen valmistajan takuun seuraavien ehtojen mukaisesti.

Trio Lighting Group* myöntää kuluttajille vapaaehtoisen ledien toimivuustakuun. TRIO-/REALITY-valikoiman valaisimissa, joissa on kiinteästi asennetut ledit ja jotka on ostettu 1.4.2017 jälkeen (hankintapäivä), ledien takuuaika on 5 vuotta. Valaisimissa, joissa on kiinteästi asennetut ledit ja jotka on ostettu ennen 1.4.2017, ledien takuuaika on 3 vuotta. Näissä takuuehdoissa kuluttajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka omistaa TRIO- tai REALITY-tuotteen eikä ole hankkinut sitä jälleenmyyntitarkoituksessa tai asentaakseen sen kolmannen osapuolen tiloihin liiketoimintansa tai itsenäisen ammattinsa harjoittamisen yhteydessä. Ensimmäisellä loppukuluttajalla tarkoitetaan kuluttajaa, joka ensimmäisenä hankkii tuotteen valtuutetulta jälleenmyyjältä tai toiselta luonnolliselta henkilöltä tai oikeushenkilöltä tämän liikkeenharjoittamiseen tai itsenäiseen ammatinharjoittamiseen sisältyvän jälleenmyynti- tai asennustoiminnan yhteydessä.

Takuuaika

Vapaaehtoisen ledien toimivuustakuun takuuaika on edellä kuvatun mukaisesti 5 tai 3 vuotta ensimmäisen loppukuluttajan tekemän tuotehankinnan ajankohdasta.

Takuun laajuus

Vapaaehtoinen toimivuustakuu koskee valaisimen valaistustoiminnon moitteettomuutta sekä elektronisten komponenttien toimintaa.
Määräävä tekijä on valmistusajankohtana vallinnut tutkimuksen taso.
Kiinteästi asennetuilla ledeillä varustettujen valaisimien takuun alaista ja asianmukaista valaistustoimintoa koskee seuraava rajoitus: Nykyisen teknisen kehityksen mukaan ledien valoteho voi käyttöiän edetessä heikentyä, mutta heikentyminen ei saa olla äkillistä. Tämän vanhenemisen (tehonalenemisen) syynä on ensisijaisesti kristallilasiin kohdistuva lämpövaikutus, ja ilmiö on led-tekniikassa normaali. Kyse on tuotteen normaalista kulumisesta käytössä.
Ledien käyttöikä määritetään ajankohtana, jolloin niiden valotekniset arvot ovat ”L70/B10”. L70 merkitsee ledin valotehon alentuneen 70 prosenttiin alkuperäisestä käyttöönottohetken arvosta. Jokainen led-valo koostuu useasta pienestä led-moduulista, ja B10-arvo ilmaisee, että 10 prosenttia asennetuista led-moduuleista ei saavuta edellä mainittua arvoa. Ledit ovat laskennallisen käyttöikänsä umpeutumisen jälkeenkin täysin toimintakykyisiä, mutta niiden valoteho on alentunut.
Tämä merkitsee sitä, että led-valojen valotehon aleneminen käyttöiän aikana ei edellä kuvatussa laajuudessa ole vika tai puute nykyisen teknisen ja tieteellisen kehitystason valossa.

Takuutoimet

Jos tuotteessa ilmenee takuun voimassaoloaikana puute tai vika, TRIO Lighting Groupiin* kuuluva yritys oman valintansa mukaan joko korjaa tuotteen perimättä siitä maksua kuluttajalta tai toimittaa sen tilalle malliltaan ja tyypiltään samanlaisen tuotteen. Jos valaisinta ei vikailmoituksen tekemisajankohtana ole enää valikoimassa, TRIO Lighting Groupiin* kuuluvilla yrityksillä on oikeus toimittaa tilalle vastaava samanarvoinen tuote.
Takuutoimet eivät pidennä takuuaikaa eivätkä aiheuta uuden takuuajan alkamista. Alkuperäisestä takuuajasta jäljellä olevaa takuuaikaa sovelletaan myös korvaavaan tuotteeseen.

Takuuvaateet ja takuukelpoisuuden osoittaminen

Takuuvaateita voi esittää ainoastaan, kun viasta ilmoitetaan suoraan tuotteen jälleenmyyjälle ja 2 vuoden kuluessa kirjallisesti TRIO Lighting Groupille*. Edellytyksenä on, että tuoteviasta ilmoitetaan takuuajan kuluessa heti, kun se havaitaan. Lisäksi tuotteen asianmukaisen hankkimisen osoitukseksi on esitettävä alkuperäinen ostotosite, ja tuote on esitettävä. Tämän vuoksi alkuperäiset ostotositteet on säilytettävä takuuajan loppuun saakka.

Takuuehdot ja takuun rajaukset

Tämä vapaaehtoinen valmistajan takuu ei koske vaihdettavia valonlähteitä, sellaisina myytyjä toissijaisia tuotteita ja esittelykappaleita.
Takuun edellytyksenä ovat seuraavat seikat:
• Tuotteita on käytetty asianmukaisesti.
• Tuotteet on asennettu niiden mukana toimitetun käyttöohjeen mukaisesti ja noudattaen ilmoitettuja syöttöjännitteen ja käyttöolosuhteiden arvoja.
• Tuotteisiin ei ole tehty lisäyksiä, rakenteellisia muutoksia tai muita muutoksia.
• Tuotteita on huollettu, hoidettu ja käytetty käyttöohjeen mukaisesti.
• Tuotteissa on käytetty ilmoitettuja valonlähteitä, jotka ovat sovellettavien standardien ja määräyksien mukaisia.
• Tuotteiden pintaan ei ole kohdistunut asianmukaisesta käytöstä poikkeavaa kemiallista tai fysikaalista vaikutusta, eli pinta ei ole vaurioitunut esim. väärän puhdistusaineen tai -välineen, teräväreunaisen esineen, murtumisen tai väkivallan vaikutuksesta. Näistä syistä johtuvat vauriot eivät kuulu takuun piiriin.
• Ostotositteisiin ei ole tehty muutoksia tai niitä ei ole tehty lukukelvottomiksi.

Muut vaatimukset

Tämä valmistajan takuu tai sen hyödyntäminen tai hyödyntämättä jättäminen takuutapauksessa ei vaikuta virhevastuun ja kuluttajansuojan nojalla muodostuviin lakisääteisiin oikeuksiin. Valmistajan takuu ei vaikuta myöskään tuotevastuulainsäädännön mukaisiin oikeuksiin tuottamuksellisuuden ja törkeän huolimattomuuden yhteydessä.

Takuuehtoja koskeva huomautus

* Edellä kuvatut takuuehdot koskevat seuraavia Trio Lighting Group -konserniin kuuluvia yrityksiä:
• TRIO Leuchten GmbH, Gut Nierhof 17 – D-59757 Arnsberg
• REALITY Leuchten GmbH, Gut Nierhof 17 – D-59757 Arnsberg
• TRIO International GmbH, Gut Nierhof 17 – D-59757 Arnsberg
• TRIO Lighting Ibèrica S.L., Avda. Corts Catalanes, 5-7 - 08173 Sant Cugat de Valles - Barcelona
• TRIO Lighting Italia s. r. l., Via Padre Giuseppe Masciadri 2 H - 22066 Mariano Comense
• TRIO Lighting Scandinavia Oy, Malmin raitti, rappu B - 00700 Helsinki
• TRIO Lighting Türkiye Ltd. Sti., Inönü Mahllesi Kayisdagi Caddesi Münüre is Merkezi. No. 28 K:2 D:2 - 34704 Atasehir - Istanbul
• ArnsbergerLicht, Inc., 18020 S. Figueroa Street, Gardena, CA 90248 Los Angeles - USA