Garantiitunnistus

Innovatiivse ja tulevikku suunatud ettevõttena paneme suurt rõhku oma toodete kvaliteedile ja usaldusväärsusele. Kõik meie sortimendis olevad tooted läbivad range kvaliteedikontrolli. Kui mingi toode ei peaks vastu ootusi laitmatult funktsioneerima või kui sellel on mingi puudus, pakume vabatahtlikku tootja garantiid järgnevalt toodud garantiitunnistuse alusel.

Trio Lighting Group* annab tarbijatele kõikidele valgustitele TRIO/REALITY sortimendist, millel on kindlalt paigaldatud LEDid, mis on ostetud alates 01.04.2017 (ostukuupäev) vabatahtliku 5-aastase LEDi töötamisgarantii ja kõikidele valgustitele, millel on kindlalt paigaldatud LEDid, mis on ostetud enne 01.04.2017 3-aastase LEDi töötamisgarantii. „Tarbija“ selle tootja garantii tähenduses on iga füüsiline või juriidiline isik, kes on TRIO või REALITY toote omanik ning kes ei ole seda omandanud mitte selleks, et seda edasi müüa või oma ettevõtluse või iseseisva kutsealase tegevuse raames kolmandate isikute juures paigaldada. „Esmane lõpptarbija“ on tarbija, kes on esimesena toote ostnud autoriseeritud müüjalt või mõnelt teiselt füüsiliselt või juriidiliselt isikult, kes toote oma ettevõtluse või iseseisva kutsealase tegevuse raames edasi müüb või paigaldab.

Garantiiaeg

Vabatahtlik LEDide töötamisgarantii hõlmab nii nagu eelnevalt toodud 5 või 3 aastat ja see algab esmase lõpptarbija poolt toote ostmise kuupäevast.

Garantiikaitse

Vabatahtlik töötamisgarantii hõlmab valgusti laitmatut valgustusfunktsiooni täitmist ja elektrooniliste komponentide töötamist.
Määravaks on seejuures teaduslike teadmiste tase tootmise hetkel.
Kindlalt paigaldatud LEDidega valgustitele kehtib garanteeritud ja nõuetekohase valgustusfunktsiooni suhtes järgmine piirang: tehnika praeguse taseme järgi võib LEDide valgustusvõime kasutusea jooksul nõrgeneda, kuid see ei toimu mitte järsku. Selle vananemisprotsessi (degradeerumise) põhjustavad esmajoones kristallile avalduvad termilised mõjud ja LED-tehnoloogias peetakse seda täiesti normaalseks. Seejuures on tegemist kasutusest tingitud kulumisega.
LEDide kasutusiga mõõdetakse või määratakse sellest ajahetkest alates, mil nende valgustehnilised näitajad on veel vähemalt niinimetatud näitajate L70/B10 piires. L70 tähendab seda, et LEDi valgustusvõime on langenud selle kasutuselevõtu algusest alates 70%-le. Iga LED koosneb mitmetest väiksematest LED-moodulitest ja näitaja B10 annab teada, et 10% paigaldatud LED-moodulitest seda näitajat ei saavuta. LEDid on pärast nende kasutusea lõppu veel täiesti töökorras, kuid nende valgustusvõime on väiksem.
See tähendab, et LED-valgustite valgustusvõime vähenemine eelnevalt kirjeldatud ulatuses kasutusea jooksul praeguse teaduse ja tehnika taseme järgi ei kujuta endast mitte mingit puudust.

Garantiiteenused

Garantiiaja jooksul tekkinud puuduse või defekti korral seisneb garantiiteenus selles, et TRIO Lighting Group‘i* ettevõtted oma äranägemisel teostavad tarbija jaoks toote tasuta remondi või asendavad selle samalaadse ja sama tüüpi tootega. Kui antud valgustit veast teatamise hetkel enam sortimendis ei ole, siis on TRIO Lighting Group‘i* ettevõtetel õigus tarnida sarnane samaväärne toode.
Garantiiteenuse osutamine ei pikenda ei garantiiaega ega alga sellest uus garantii. Esialgsest garantiiajast allesjäänud garantiiaeg kehtib ka asendustoote kohta.

Garantiinõue ja garantii tõendamine

Garantiiteenuse saamise õigus esineb üksnes siis, kui veast teatatakse vahetult müüjale ja 2 aasta pärast TRIO Lighting Group‘ile* kirjalikult. Kui toote puudusest on garantiiaja jooksul teada saadud, tuleb sellest viivitamatu teada anda. Peale selle tuleb esitada toote nõuetekohase ostmise kohta ostutšeki originaal ning esitada vastav toote. Vastavad ostutšekid tuleb seepärast kuni garantiiaja lõpuni alles hoida.

Garantiitingimused ja garantii välistamine

See vabatahtlik töötamisgarantii ei hõlma selgesõnaliselt kõiki väljavahetatavaid valgusallikaid, kõiki 2. sordi tootena müüdud tooteid ja toote tutvustamiseks kasutatud näidiseid.
Selle lubatud garantii saamise tingimuseks on peale selle see, et
• neid tooteid on sihipäraselt kasutatud,
• on järgitud paigaldusjuhiseid vastavalt lisatud kasutusjuhendile ning on peetud kinni toitepinge ja keskkonnamõjude piirväärtustest,
• toodete kallal ei ole tehtud juurde- ja ümberehitusi ega muid modifikatsioone,
• tooteid on hooldatud ja käitatud vastavalt kasutusjuhendile,
• on kasutatud ettenähtud valgusallikaid, mis vastavad asjakohastele standarditele ja eeskirjadele,
• toodetel ei esine mitte mingeid keemilisi ega füüsikalisi kahjustusi pealispinnal, mis on tekkinud nende asjatundmatul kasutamisel, näiteks kahjustused, mille on põhjustanud valede puhastusvahendite kasutamine või teravaservalised esemed ning mis on tekkinud murdmise või jõu kasutamise tagajärjel. Seeläbi tekkinud kahjud garantii alla ei kuulu,
• müügidokumente ei ole muudetud ega loetamatuks tehtud.

Muud nõuded

Sõltumata sellest tootja garantiist, kas garantii korral seda eelnevalt nimetatud garantiid kasutatakse või mitte, ei sea see mitte mingeid piiranguid seaduslikele õigustele, mis puudutavad tagatisi ja tarbijakaitset. See tootja garantii ei sea samuti mitte mingeid piiranguid tootjavastutuse seadusest tulenevatele õigustele tahtlikkuse ja jämeda hooletuse juhtudel.

Info selle garantiikirja kohta

*Eelnevalt nimetatud garantiitunnistusi kehtib järgmiste TRIO Lighting Group‘iga ühinenud ettevõtete kohta:
• TRIO Leuchten GmbH, Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg
• REALITY Leuchten GmbH, Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg
• TRIO International GmbH, Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg
• TRIO Lighting Ibèrica S.L., Avda. Corts Catalanes 5-7, 08173 Sant Cugat de Valles, Barcelona
• TRIO Lighting Italia s. r. l., Via Padre Giuseppe Masciadri 2 H, 22066 Mariano Comense
• TRIO Lighting Scandinavia Oy, Malmin raitti, rappu B, 00700 Helsinki
• TRIO Lighting Türkiye Ltd. Sti., Inönü Mahlesi Kayisdagi Caddesi Münüre is Merkezi. No. 28
K:2 D:2, 34704 Atasehir, Istanbul
• ArnsbergerLicht, Inc., 18020 S. Figueroa Street, Gardena, CA 90248 Los Angeles - USA