Garantna izjava

Kao inovativna kompanija koja je orijentisana prema budućnosti, veliku pažnju posvećujemo kvaliteti i pouzdanosti naših proizvoda. Naš cjelokupni asortiman robe prolazi kroz strogu kontrolu kvaliteta. Ukoliko određeni proizvod, suprotno od očekivanja, ne radi besprijekorno ili ukoliko postoje nedostaci, nudimo svojevoljnu garanciju proizvođača na osnovu sljedeće garantne izjave.

Trio Lighting Group* daje potrošačima za sve lampe iz asortimana TRIO/REALITY s fiksno ugrađenim LED sijalicama koje su kupljene od 01.04.2017. (datum kupovine) svojevoljnu garanciju na funkcionalnost LED sijalica u trajanju od 5 godina i za sve lampe s fiksno ugrađenim LED sijalicama koje su kupljene prije 01.04.2017. svojevoljnu garanciju na funkcionalnost LED sijalica u trajanju od 3 godine. „Potrošač“ u smislu ove garancije proizvođača je svako fizičko ili pravno lice koje je vlasnik jednog od TRIO odnosno REALITY proizvoda i lice koje nije kupilo proizvod kako bi ga dalje preprodavalo ili kako bi ga u okviru svoje poslovne ili samostalne poslovne djelatnosti ugradilo kod trećih lica. „Prvi krajnji potrošač“ je onaj potrošač koji je prvi kupio proizvod od ovlaštenog trgovca ili drugog fizičkog ili pravnog lica, koji je proizvod u okviru svoje poslovne ili samostalne poslovne djelatnosti preprodao ili ugradio.

Garantni rok

Svojevoljna garancija na funkcionalnost LED sijalica iznosi, kao što je već gore navedeno, 5 odnosno 3 godine i počinje danom kupovine prvog krajnjeg potrošača.

Sigurnost garancije

Svojevoljna garancija na funkciju obuhvata besprijekornu funkciju svijetljenja lampe kao i funkcijsku ispravnost elektronskih komponenti.
Pri tome je mjerodavno stanje naučne spoznaje u trenutku proizvodnje.
Za lampe s fiksno ugrađenim LED sijalicama u pogledu garantovane i pravilne funkcije svijetljenja vrijedi sljedeće ograničenje: prema sadašnjem stanju tehnologije, svjetlosni učinak LED sijalica se može smanjiti u toku životnog vijeka, ali ne može doći do iznenadnog prestanka sa radom. Ovaj proces starenja (degradacija) se može svesti na termičke uticaje na kristal i unutar LED tehnologije se podrazumijeva kao sasvim normalna pojava. Ovdje se radi o trošenju kao posljedica upotrebe.
Vijek trajanja LED sijalica se mjeri, odnosno određuje, na osnovu onog trenutka kada njene svjetlosno-tehničke vrijednosti pokažu barem jednu tzv. L70/B10 vrijednost. Oznaka L70 znači da se svjetlosni učinak određene LED sijalice smanjio na 70% izvorne vrijednosti od trenutka kada se pustila u rad. Svaka LED sijalica se sastoji iz više manjih LED modula i vrijednost B10 znači da 10% ugrađenih LED modula ne dostiže ovu vrijednost. LED sijalice su po isteku svog vijeka trajanja i dalje u potpunosti funkcionalne, ali sa malim svjetlosnim učinkom.
To znači da smanjenje svjetlosnog učinka LED lampi u prethodno opisanom opsegu unutar vijeka trajanja ne predstavlja nedostatak prema trenutnom stanju nauke i tehnike.

Garantni servis

U slučaju da se unutar garantnog roka pojavi nedostatak ili kvar, smisao garantnog servisa je u tome da kompanije TRIO Lighting Group-a* prema svom izboru izvrše za potrošača besplatan popravak proizvoda ili zamijene proizvod drugim iste vrste i istog tipa. Ukoliko određena lampa u trenutku pojavljivanja greške više nije u asortimanu, onda su kompanije TRIO Lighting Group-a* ovlaštene da isporuče sličan proizvod iste vrijednosti.
Garantni servis ne produžava garantni period, niti počinje novi garantni rok. Preostalo vrijeme garantnog perioda od izvornog garantnog perioda vrijedi i za zamjenski proizvod.

Pravo na garanciju i dokaz o garanciji

Pravo na garantni servis postoji samo ukoliko se pismeno izvrši prijava greške direktno prema prodavaču i nakon 2 godine prema kompaniji TRIO Lighting Group*. Preduslov za to je neposredno prijavljivanje unutar garantnog roka nakon spoznaje nedostatka proizvoda. Pored toga, obavezno je priložiti originalni račun o redovnoj kupovini proizvoda, kao i dotični proizvod. Odgovarajući računi se prema tome moraju sačuvati do kraja garantnog roka.

Uslovi garancije i isključenje iz garancije

Iz ove svojevoljne garancije na funkcionalnost su izričito izuzeta sva zamjenljiva sredstva za rasvjetu, svi proizvodi prodati kao proizvodi druge kategorije i izložbeni primjerci.
Ova potvrda za garanciju također vrijedi pod uslovom
• da se proizvodima rukovalo namjenski,
• da su se slijedili propisi za instalaciju koji su priloženi uputstvu za upotrebu, kao i da se pridržavalo graničnih vrijednosti za napajanje i za uticaje okoline,
• da se nisu vršile nadogradnje ili modifikacije, odnosno bilo kakve modifikacije na proizvodu,
• da se održavanje, njega i upotreba proizvoda vršila shodno uputstvu za upotrebu,
• da su se upotrijebila propisana sredstva za rasvjetu koja odgovaraju odgovarajućim normama i propisima,
• da na proizvodima nije bilo hemijskih i fizičkih uticaja na površini materijala koji su nastali uslijed nepravilnog korištenja, kao npr. oštećenja zbog pogrešnih sredstava za čišćenje i pranje ili oštrih predmeta, kao i zbog pucanja ili upotrebe sile. Štete nastale iz ovih razloga ne podliježu potvrdi garancije,
• da se dokumenti prilikom prodaje nisu mijenjali ili postali nečitljivi.

Ostala prava

Neovisno od ove garancije proizvođača o tome da li će se uvažiti ili ne pravo na gore navedenu garanciju u slučaju potraživanja garancije, zakonska prava se neće ni u kojem slučaju ograničavati u pogledu garancije i zaštite potrošača. Ovom garancijom proizvođača se također neće ograničiti prava prema Zakonu o odgovornosti za proizvode u slučajevima namjernog i grubog nemara.

Napomene u vezi ove garantne izjave

*Gore navedena garantna izjava vredi za sledeće pripojene kompanije TRIO Lighting Group-a:
• TRIO Leuchten GmbH, Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg
• REALITY Leuchten GmbH, Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg
• TRIO International GmbH, Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg
• TRIO Lighting Ibèrica S.L., Avda. Corts Catalanes 5-7, 08173 Sant Cugat de Valles, Barcelona
• TRIO Lighting Italia s. r. l., Via Padre Giuseppe Masciadri 2 H, 22066 Mariano Comense
• TRIO Lighting Scandinavia Oy, Malmin raitti, rappu B, 00700 Helsinki
• TRIO Lighting Türkiye Ltd. Sti., Inönü Mahlesi Kayisdagi Caddesi Münüre is Merkezi. No. 28
K:2 D:2, 34704 Atasehir, Istanbul
• ArnsbergerLicht, Inc., 18020 S. Figueroa Street, Gardena, CA 90248 Los Angeles - USA