Декларация за гаранция

Като иновативна и ориентирана към бъдещето фирма ние придаваме голямо значение на качеството и надеждността на нашите продукти. Целият ни асортимент подлежи на строг контрол на качеството. Ако даден продукт, противно на очакванията, не функционира безупречно или има дефекти, предлагаме доброволна гаранция от производителя въз основа на следващата декларация за гаранция.

Trio Lighting Group* поема спрямо потребителите за всички лампи от асортимента TRIO/REALITY с вградени LED светлини, които са закупени след 01.04.2017 г. (дата на закупуване), доброволна гаранция за функционалността на LED светлините в размер на 5 години и за всички лампи с вградени LED светлини, които са продадени преди 01.04.2017 г., доброволна гаранция за функционалността на LED светлините в размер на 3 години. „Потребител“ по смисъла на тази гаранция на производителя е всяко физическо или юридическо лице, което е собственик на продукт TRIO или REALITY и не го е придобил, за да го препродаде или да го инсталира при трети лица в рамките на промишлената си или самостоятелна професионална дейност. „Първи краен потребител“ е потребителят, който пръв е закупил продукта от оторизиран търговец или от друга физическо или юридическо лице, което в рамките на промишлената си или самостоятелна професионална дейност препродава или инсталира продукта.

Гаранционен срок

Доброволната гаранция за функционалността на LED светлините възлиза, както беше посочено, на 5 или на 3 години и започва от датата на закупуване от първия краен потребител.

Гаранционна защита

Доброволната гаранция за функционалността обхваща безупречното функциониране на лампата, както и функционалността на електронните компоненти.
Меродавно е нивото на научното познание към датата на производство.
За лампи с вградени LED светлини по отношение на гарантираната и съобразена с изискванията функционалност важи следното ограничение: според настоящото състояние на техниката мощността на LED светлините намалява с течение на времето, но при всички случаи те не спират внезапно. Този процес на остаряване (деградиране) основно се дължи на термични влияния върху кристала и е напълно нормален за LED технологията. Тук става дума за износване при употреба.
Експлоатационният живот на LED светлините се измерва, респективно определя, чрез датата, на която светлинно-техническата им стойност е достигнала минимум т.нар. L70/B10 стойност. Обозначението L70 означава, че мощността на дадена LED светлина се е понижила на 70% от изходната стойност от началото на употребата. Всяка LED светлина се състои от множество малки LED модули и стойността B10 описва, че 10% от вградените LED модули не са достигнали тази стойност. След изтичане на експлоатационния им живот LED светлините все още са напълно функционални, но с по-малка мощност.
Това означава, че намаляването на светлинното действие на LED светлините в горепосочения обхват в рамките на експлоатационния им живот не представлява дефект според настоящото състояние на науката и техниката.

Гаранционни услуги

В случай на появил се дефект в рамките на гаранционния срок гаранционните услуги се състоят в това, че фирмите от TRIO Lighting Group* ще извършат за потребителя безплатен ремонт на продукта по свой избор или ще заменят продукта с такъв от същия вид или с подобен. Ако съответната лампа към датата на поява на дефекта вече не е част от асортимента, фирмите от TRIO Lighting Group* имат право да доставят подобен продукт на същата стойност.
Гаранционният срок не се удължава посредством гаранционните услуги, нито в сила влиза нова гаранция. Останалият гаранционен срок от първоначално предоставената гаранция важи и за заменения продукт.

Право на гаранция и удостоверяване на гаранция

Правото на гаранционни услуги е налично само когато рекламацията е предявена писмено директно пред купувача и след 2 години пред TRIO Lighting Group*. Условие за това е незабавното информиране след узнаване на дефекта на продукта в рамките на гаранционния срок. Освен това, трябва да се представят оригиналната касова бележка за редовното закупуване на продукта, както и самият продукт. Затова съответните касови бележки трябва да се съхраняват до изтичане на гаранционния срок.

Гаранционни условия и липса на гаранция

От тази доброволна гаранция за функционалност изрично се изключват всички сменящи се светлини, всички продавани като такива намалени продукти, както и мостри за презентации.
Тази гаранция е налична при условие че
• продуктите се използват по предназначение,
• предписанията за монтаж са спазвани според приложеното упътване за употреба, както и че са спазени граничните стойности на захранващото напрежение и влиянията на околната среда,
• по продукта не са правени надграждания и преустройства или други модификации,
• поддръжката, грижата и експлоатацията на продукта са направени според упътването за употреба,
• са използвани горепосочените светлини, които отговарят на съответните стандарти и предписания,
• продуктите не са претърпели химически и физически въздействия по повърхността на материала, които са възникнали от несъобразена употреба, например поради увреждане от погрешни почистващи препарати или предмети с остри ръбове, както и счупване или упражняване на сила. Причинените от това щети не подлежат на гаранцията,
• документите за продажбата не са променени или нечетливи.

Други права

Независимо дали във връзка с тази гаранция на производителя горепосочената гаранция ще бъде приета, или не в конкретния случай, законните права по отношение на гаранция и защита на потребителя не се ограничават по никакъв начин. Всички права според Закона за гаранция на продукта не се ограничават от тази гаранция на производителя при случаи на преднамерено действие или груба небрежност.

Указание към тази декларация за гаранция

*Горепосочената декларация за гаранция важи за следните фирми от TRIO Lighting Group:
• TRIO Leuchten GmbH, Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg
• REALITY Leuchten GmbH, Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg
• TRIO International GmbH, Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg
• TRIO Lighting Ibèrica S.L., Avda. Corts Catalanes 5-7, 08173 Sant Cugat de Valles, Barcelona
• TRIO Lighting Italia s. r. l., Via Padre Giuseppe Masciadri 2 H, 22066 Mariano Comense
• TRIO Lighting Scandinavia Oy, Malmin raitti, rappu B, 00700 Helsinki
• TRIO Lighting Türkiye Ltd. Sti., Inönü Mahlesi Kayisdagi Caddesi Münüre is Merkezi. No. 28
K:2 D:2, 34704 Atasehir, Istanbul
• ArnsbergerLicht, Inc., 18020 S. Figueroa Street, Gardena, CA 90248 Los Angeles - USA