Willkommen,

Logout

955-50

Leuchtmittel

Reflektor

  •  1 × GU10 5 W  LED
  • 1 × 400 lm
  • 3000K
  • 230 V
  • --
  • 5,5 cm
  • 5 cm

916-30

Reflektor

3 W, 260 lm, 3000K, 230 V

Vorschau

955-55

Reflektor

5 W, 400 lm, 3000K, 230 V

Vorschau

956-30

Reflektor

3 W, 250 lm, 3000K, 230 V

Vorschau

956-55

Reflektor

5 W, 400 lm, 3000K, 230 V

Vorschau

956-5736

Reflektor

5 W, 400 lm, 3000K, 230 V

Vorschau

956-5936

Reflektor

5 W, 400 lm, 3000K, 230 V

Vorschau

R956-530

Reflektor

3 W, 250 lm, 3000K, 230 V

Vorschau